OBCHODNÍ PODMÍNKY » Ochranna osobních dat
Ochrana osobních dat

Ochrana osobních dat

Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v marketingové databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření).
Uzavírání smluv a informování předem Okamžik uzavření kupní smlouvy při nákupu v e-shopu vzniká již při odeslání objednávky, tedy nikoli například až po potvrzení objednávky, které je mj. povinné. Konečnou cenu je nutno sdělit předem, nejpozději tedy do okamžiku odeslání objednávky (uzavření) smlouvy; na jakékoli jiné další poplatky, daně, a pozor i poplatky či náklady spojené např. s odstoupením od smlouvy již nebude později brán zřetel. Pokud nelze přesnou celkovou cenu určit předem, pak je třeba zveřejnit veškeré údaje o způsobu výpočtu tak, aby si kupující mohl výslednou cenu ověřit. Dále je třeba poskytnout: formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (viz následující odstavec; kupující ho však nemusí použít) a informace o reklamačních právech, viz dále) a obecně veškeré výše zmíněné poplatky. Obchodní podmínky je třeba přiložit k e-mailu pro zákazníka. Odstupování od smluv, forma a termíny Upozornění na možnost odstoupení od smlouvy rozhodně uveďte – pokud tak neučiníte, prodlužuje se nově lhůta pro odstoupení od smlouvy na jeden rok a dva týdny. Upozornění lze však sdělit dodatečně, pak není lhůta prodloužena o rok, ale pouze o dva týdny od okamžiku dodatečného sdělení. Termín pro odstoupení platí následující den ode dne doručení zboží. Vůli odstoupit je nutno prokazatelně odeslat (pozor: nikoli však doručit nebo dokonce doručit vrácené zboží) do dvou týdnů od tohoto termínu. Termín pro vrácení kupní částky je dva týdny od doručení odstoupení od smlouvy, přičemž však prodávající není povinen poslat peníze dříve, než došlo k vrácení zboží či prokazatelnému doložení, že zboží bylo zákazníkem odesláno zpět. Termín pro vrácení zboží při odstoupení od smlouvy je však nově stanoven (doposud byl neurčitý) rovněž na dva týdny. Veškeré uvedené tyto lhůty obecně začínají běžet vždy od dne, který následuje po dni doručení zboží/odstoupení od smlouvy apod. Náklady na vracení zboží Náklady na vracení zboží (poštovné) zpět prodejci při odstoupení od smlouvy hradí kupující bez náhrady, o tomto rovněž musí být kupující informován předem. Do vracené částky při odstoupení od smlouvy se započítávají i náklady na doručení zboží zákazníkovi; ovšem pozor, vrací se jen částka odpovídající nejlevnější variantě dopravy, jakou si zákazník mohl v době objednání zvolit. Bezplatný osobní odběr však do těchto variant dopravy nepatří. E-shop není půjčovna – tedy je možné definovat náklady, o které se snižuje hodnota vraceného zboží v případě v případech, kdy bylo se zbožím nakládáno „jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti“. Dá se říci, že prodejce má oporu v zákoně v případech, kdy se například fotoaparát vrátí po absolvování pobytu Chorvatsku plný písku, nečistot a škrábanců. Takovému nepoctivému jednání se tedy lze jednoznačně bránit, avšak pamatujme na to, že výše těchto nákladů musí být jasně známá popř. vypočitatelná již před uzavřením smlouvy. Ovšem i v tomto případě je nutné povahu takových nákladů definovat před uzavřením smlouvy, jinak tyto dodatečné náklady již vymáhat nelze. Ideálně je specifikovat je, mimo jiných údajů, na zmiňovaném formuláři pro odstoupení od smlouvy, který je zákazníkovi k dispozici ke stažení. Záruka a reklamace Samostatnou kapitolou je pak reklamace zboží, kdy se rozlišuje mezi vadami při převzetí a v záruční době. Má-li zboží vadu ihned při převzetí, může kupující vyžadovat výměnu či opravu zboží a nejsou-li možné, pak vrácení peněz). Pokud však dojde k projevení vady v prvních šesti měsících od převzetí zboží, bude se předpokládat, že vada existovala již od počátku (okamžiku převzetí), opak dokazuje prodávající. Druhou skupinou jsou vady, které vyskytnou v záruční době. Zde se rozlišuje mezi tzv. podstatným (lze požadovat výměnu, opravu či odstoupení) a nepodstatným porušením smlouvy (lze vyžadovat odstranění vady popř. slevu). Je však otázkou, jak charakter těchto vad v konkrétních případech určit. Obecně se má za to, že zákonná záruka přetrvává v délce dvou let, byť se zde prozatím názory ve výkladu této části zákona různí.